GEBRUIKSVOORWAARDEN

& PRIVACYVERKLARING

 

MINIMALIST MILLENNIAL is er van bewust dat jij vertrouwen stelt in deze website. MINIMALIST MILLENNIAL ziet het dan ook als haar verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen en voorwaarden aangaande het gebruik van deze website duidelijk aan te geven. Hiervoor maakt MINIMALIST MILLENNIAL gebruik van gebruiksvoorwaarden en een privacyverklaring. 

 

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Door mijn blog te laden, bezoeken, lezen dan wel te reageren op artikelen stem je in met deze gebruiksvoorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle artikelen en pagina’s op www.minimalistmillennial.nl.

Aansprakelijkheid
Ik besteed aandacht en zorg aan de inhoud van deze blog (www.minimalistmillennial.nl). Ondanks dat is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Als de op dit blog verstrekte informatie tekortkomingen of fouten vertoont, zal ik de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren. Ik ben niet aansprakelijk voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van dit blog of van de op of via de blog ter beschikking gestelde informatie.

 

Kom je zaken tegen, in de artikelen of in de comments van derden, die je verwijderd wilt zien dan kun je contact met mij opnemen via het contactformulier. Ik kan eventueel de gewenste passage aanpassen of verwijderen. Ik mag de inhoud van dit blog op elk gewenst moment veranderen of verwijderen. Deze website linkt ook naar andere websites, waar mogelijk andere regels gelden. Ik ben niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en websites waarnaar ik verwijs.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij mij. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder toestemming van mij, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Citaatrecht
Een uitzondering op de voorgaande paragraaf is het citaatrecht volgens artikel 15A van de Auteurswet. Wanneer je citeert is toestemming vooraf niet nodig, maar er zijn wel voorwaarden. Zo moet altijd de bron (www.minimalistmillennial.nl) worden vermeldt via een reguliere herkenbare en klikbare link naar deze website.

PRIVACYVERKLARING

Om volledige transparantie te bieden in het gebruik van jouw gegevens heb ik een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot de gegevens die worden verzameld als jij de website gebruikt, waarom die gegevens verzameld worden en hoe hiermee jouw gebruikservaring wordt verbeterd. MINIMALIST MILLENNIAL is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Aansprakelijkheid
Je dient je ervan bewust te zijn dat MINIMALIST MILLENNIAL niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door je aan te melden voor de newsletter geef je aan het privacybeleid te accepteren. MINIMALIST MILLENNIAL respecteert de privacy van alle gebruikers van de website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Doeleinden
MINIMALIST MILLENNIAL verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Het verzenden van de nieuwsbrief. Omdat ik samenwerk met Wix.com wordt je e-mail adres overgebracht naar de servers van Wix.com en daar ook opgeslagen. 

  • Het verzenden van e-mails, indien dat nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren.

Daarnaast verzamel of gebruik ik geen informatie voor andere doeleinden dan de newsletter die wordt beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren jouw toestemming hiervoor hebben gekregen.

Communicatie
Wanneer je een e-mail of andere berichten naar MINIMALIST MILLENNIAL verzendt, is het mogelijk dat ik je berichten bewaar. Soms vraag ik je naar je persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk je vragen te verwerken en je verzoeken te beantwoorden.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze website kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring.

Bewaren van persoonsgegevens
Je e-mailadres slaan we op zolang je bent ingeschreven op onze newsletter of je hebt aangemeld voor een dienst. Zodra je je uitschrijft, wordt ook je e-mailadres verwijderd in Wix.com Als persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst met de klant of bezoeker van de website, worden deze gegevens door MINIMALIST MILLENNIAL verwijderd.

Cookies
MINIMALIST MILLENNIAL gebruikt cookies. Deze worden geplaatst om de site goed te laten functioneren en om de site te verbeteren. 

Vragen en feedback
Deze privacy verklaring is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld. Mocht je toch nog aanleiding zien voor een aanvulling, dan zie ik deze graag tegemoet via het contactformulier