Sociaal

Onze sociale energie is afhankelijk van onze emoties. Als je goed in je vel zit voel je positieve emoties: plezier, uitdaging en mogelijkheden. Emoties die voortvloeien uit dreiging en gebreken hebben een giftige lading en geven stress. Sociale energie gaat over het vermogen om kundig om te springen met emoties en het benutten van sociale vaardigheden.